English
Français

In tijden van Brexit en tarief oorlogen (ook wel douane oorlogen genoemd) is het misschien nog nooit zo relevant geweest om de vaardigheden, de kennis en het talent aan te trekken, te behouden en te vieren van degenen die omgaan met de regels van de internationale douane en trade compliance. Deze specialisten zorgen voor de internationale handelsstroom en helpen het bedrijf tot bloei te komen. Zij verdienen deze bijzondere erkenning.

TIJD OM TE STEMMEN OP UW FAVORIETE KANDIDAAT!

De Internationale Kamer van Koophandel in België en Customs4trade, met de sponsoring van KPMG, de samenwerking van Microsoft en de steun van de Belgische Algemene Administratie der Douane en Accijnzen, de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel en het Verbond van Belgische Ondernemingen, werken samen om alle professionals uit de logistieke, supply chain management, trade compliance en andere import-exportafdelingen in de gelegenheid te stellen om hun vaardigheden en verwezenlijkingen onder de aandacht te brengen en te vieren.

STEM VOOR DE GENOMINEERDEN

tussen nu en 31 december 2019

WEES AANWEZIG BIJ DE PRIJSUITREKING

23 januari 2020 16:00-20:00
Microsoft 1K Zaventem Luchthaven

24 January 2020 10:20-12:00
Stadhuis Brussel

Gerrit De Sterck
Customs Regulatory Affairs Manager, DHL Aviation

Annick De Vuyst
Customs & Trade Compliance Manager EMEA, Becton Dickinson EDC

Stefanie Decaluwé
Supply Chain Coördinator, Agristo

Stéphanie Malenger
Import Export Customs Manager, Klüber Lubrication Benelux S.A.

Stem nu online op uw favoriete kandidaat!

Klik op de foto van elke kandidaat om meer informatie over hem/haar te krijgen (zoals door hem/haar voor de kiezers verstrekt).

STEM HIER

Jean-François Thiry
Managing Director, SSG (Scott Sports Group) Europe Distribution Center SA

Walter Van der Meiren
Regulatory and Compliance Director, UPS Europe

Johan Van Dingenen
Customs Development Manager Customs & Trade (TCP), Nike

Wendy Van Vlasselaer
Customs Manager, Reynaers Aluminium NV

Deze shortlist van kandidaten werd op 5 november 2019 afgeleverd door een onafhankelijke jury bestaande uit een voorzitter, de heer Frank Janssen – gepensioneerd hoofd van de eenheid bij DG Taxud van de Europese Commissie, en de heer Werner Rens – General Counsellor bij de Algemene Administratie van Douane & Accijnzen, Abram Op de Beeck – Manager Douane en Buitenlandse Handel bij BASF Antwerpen & medevoorzitter van het Nationaal Forum (Douane), en Frederik Cappelle – Douane, Accijnzen & Internationale Handel bij KPMG. Talrijke aanvragen werden online ontvangen tijdens de indieningsperiode die op 15 oktober 2019 werd afgesloten.

Alle kiezers hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven voor (één van de) twee feestelijke evenementen via het stemformulier of hier.

EVENEMENTEN

Een unieke kans om de beste interne experts op het gebied van internationale douane, regelgeving en trade compliance in de schijnwerpers te zetten. De twee (gratis) evenementen worden georganiseerd naast de Internationale Douanedag 2020 en zullen de gemeenschap van douanespecialisten een uitzonderlijk moment van feestelijkheid bieden.

Meer dan ooit  tevoren verdienen vaardigheden en kennis op het gebied van douane en naleving van de douanevoorschriften, in België en overal ter wereld, het om gevierd te worden!

Als u aan beide evenementen deelneemt, vergeet dan niet om u voor elk evenement afzonderlijk in te schrijven via de twee onderstaande registratieformulieren.

CUSTOMS PROFESSIONAL AWARD 2020 PLECHTIGHEID

23 januari 2020 16u00-20u00
Microsoft 1K Zaventem Luchthaven

Programma and registratie

INTERNATIONAL CUSTOMS DAY 2020 EVENEMENT

24 januari 2020 10u20-12u00
Stadhuis Brussel

Programma and registratie

Annuleringsvoorwaarden

Vanwege het beperkte aantal plaatsen voor de prijsuitreikingen en de ervaring van de mede-organisatoren waarbij mensen vaak plaatsen reserveren voor gratis evenementen maar niet komen opdagen, zullen wij van €45 +BTW factureren om onze kosten voor het niet aanwezig zijn te dekken. Voor annuleringen tot (en met) 7 werkdagen voor het evenement worden geen kosten in rekening gebracht;

Annulering door individuen moet schriftelijk worden gegeven en per e-mail worden ontvangen op we@customsproaward.com  Uitzonderlijke omstandigheden kunnen uiteraard in aanmerking worden genomen.

De mede-organisatoren behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken een evenement of een daarmee samenhangende functie te annuleren. In dat geval kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. De mede-organisatoren sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte verliezen of schade, op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van een dergelijke annulering en zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor eventuele reis- of verblijfskosten.

In geval van annulering zullen de mede-organisatoren redelijke inspanningen leveren om degenen die geboekt hebben om een evenement bij te wonen te waarschuwen en de details van een eventuele annulering zullen worden gepubliceerd op de website van de Customs Professionals Award: www.customsproaward.com De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het controleren van deze informatie voorafgaand aan het evenement.