Skip links
SPELREGELS

SPELREGELS

De Customs Pro Award 2023 is een wedstrijd voor douanespecialisten die in België werken.

Deelnemers kunnen zich inschrijven in een van de drie talen: Nederlands of Frans (of Engels).

De wedstrijd wordt georganiseerd door ICC Belgium VZW in samenwerking met haar partners en sponsors.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door ICC België met ondernemingsnummer 0892. 722. 969 en maatschappelijke zetel te Stuiversstraat 8 in 1000 Brussel. Hierna de Organisator genoemd. 

Dit wedstrijdreglement legt de modaliteiten en deelnamevoorwaarden vast, die van toepassing zijn op de wedstrijd gezamenlijk georganiseerd door de Organisator onder de naam “Customs Pro Award”.

In het kader van de Customs Pro Award 2023 kan het publiek haar stem uitbrengen op één van de acht genomineerde personen. De online voting speelt zich af op de website www.customsproaward.com/nl/vote. De winnaar van de Customs Pro Award wordt bekendgemaakt tijdens de Customs Pro Award op dinsdag 10 oktober 2023 in de kantoren van KPMG in Zaventem.

De online stemperiode loopt van vrijdag 1 september 2023 om 8u tot en met maandag 2 oktober 2023 om 8u. De organisator behoudt het recht om de datums en het tijdstip te wijzigen.

Het aantal toegekende stemmen wordt niet bekendgemaakt – niet voor, tijdens of na de stemperiode. Men kan per e-mailadres slechts één (1) stem uitbrengen. Elke stem die op het systeem binnenkomt en correct is, wordt meegeteld. Dubbele stemmen of stemmen die zijn uitgebracht om het stemmenaantal onrechtmatig te beïnvloeden of te verhogen, worden niet meegeteld en zullen door de organisatoren worden verwijderd. Stemmen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden niet meegeteld.

De shortlist van 8 genomineerden van 2023 werd gepubliceerd op www.customsproaward.com zodat het publiek een voorkeursstem kan doorgeven. De publieksjury stemt online op één van de 8 genomineerde personen voor de Customs Pro Award.  De genomineerde personen zijn verkozen door een jury die werd gepubliceerd op https://customsproaward.com/nl/jury/  Het stemmen gebeurt online via: https://customsproaward.com/nl/vote Op die pagina kan er door het publiek worden gestemd. De jury zal ook zijn stem uitbrengen. De stemmen van het publiek en de jury zullen worden gecombineerd met een 40/60 weging om de hoogste score te bepalen. Bij een gelijke score van de publieksjury, zal de jury beslissen wie de winnaar wordt. Bij verdachte en/of frauduleuze stemming, door gebruik van automatische stembots of enige andere methode om de stemming te manipuleren of te beïnvloeden, behoudt de organisatie van de Customs Pro Award zich het recht voor om in te grijpen. In dergelijk geval kan de organisatie de stemming stopzetten of inzendingen verwijderen zonder voorafgaande verwittiging of verantwoording. In dit kader behoudt de organisatie zich ook het recht voor om (indien nodig) het aantal stemmen enige tijd voor afsluiting van de stemming te blinderen. Dergelijke maatregelen en beslissingen van de organisatie kunnen op eenzijdige wijze worden genomen en kunnen niet worden aangevochten.

De persoonsgegevens door de publieksjury ingebracht of geregistreerd op de website worden verwerkt in de bestanden van de organisator.

Met vragen, opmerkingen of klachten kan eenieder contact opnemen met de organisator via we@iccwbo.be

De STAPPEN

Deelname

Jury en selectieprocedure

Prijzen

Publiciteit

Privacy

Slotbepalingen

De inschrijvingen zijn geopend

Schrijf jezelf of je collega in van 1 mei t/m 30 juni 2023.
Onze partners
Home
Account
Cart
Search